คอร์สเรียนMicro:bit

เรียนไมโครบิต

ไมโครบิต คือ อะไร?

Micro:bit หรือ Microbit คือ ไมโครคอนโทรเลอร์ หรือ คือสมองของหุ่นยนต์ มีหน้าที่ประมวลผล 

คอร์ส เรียน Micro:bit สำหรับเด็ก onsite

คอร์สเรียนMicrobit

1. Basic Microbit

รู้จัก Micro:bit คืออะไร 
คอร์สสำหรับน้อง 7-15ปี มีพื้นฐานหรือ ไม่มีพื้นฐานCoding 
A: Intro to Microbit (2hours)
B: My Pet (2 hours)
C: Roll the Dice ( 2 hours)

2. Creative Microbit

Microbit ด้วยการต่อหุ่นยนต์ เขียนcode และสร้างcode ด้วยตัวน้องเอง พร้อมกับคิดนอกกรอบด้วยการออกแบบสิ่งประดิษฐ์ด้วยตนเอง
เหมาะสำหรับน้อง7-15 ปี เคยที่เรียนคอร์ส basic Microbit, หรือมีพื้นฐาน Microbit เบื้องต้น แล้ว (หากไม่มีพื้นฐานสามารถติดต่อขอเรียนตัวต่อตัวได้ก่อนจึงสามารถเรียนได้) 
 
เรียนครั้งละ 3 ชั่วโมง