scratch course for kid

เจไอที คิด Scratch course มีหลักสูตรScratch Online คือ

Cartoon

คอร์ส Scratch เริ่มต้น Project- Base learning สร้างแอนนิเมชั่น สร้างภาพเคลื่อนไหวแบบการ์ตูน  เหมาะสำหรับ น้อง 6 – 10 ปี ขึ้นไป
Online Class  ตัวต่อตัวหรือคู่ เป็นการสอนสด
เรียนLevel ละ 8 ครั้ง ครั้งละ 50 – 60 นาที
Level 1 : ทำแอนนิเมชั่นสร้างภาพเคลื่อนไหวแบบการ์ตูน เรียนรู้การใช้เครื่องมือวาดการ์ตูนและคำสั่งพื้นฐาน ฝึกการเรียงลำดับโดยใช้คำสั่ง Coding ผสมผสานกับการวาดรูป ด้วยเครื่องมือในโปรแกรมซึ่งเป็น
พื้นฐานที่ดีในการใช้โปรแกรมวาดรูปอื่นในอนาคต เนื่องจากเป็นหลักการคิดและวาดเดียวกัน
 ตัวอย่างProject: walking talking, Music band

Animation and Game builder by Scratch
(Level 1-4)

คอร์ส Scratch เริ่มต้น Project- Base learning สร้างแอนนิเมชั่น สร้างเกมส์ เหมาะสำหรับ น้อง 7 – 11 ปี ขึ้นไป
Online Class  ตัวต่อตัวหรือคู่ เป็นการสอนสด
เรียนLevel ละ 6 ครั้ง ครั้งละ1 ชั่วโมง
Level 1 : ทำแอนนิเมชั่น ทำเกมส์ อย่างง่าย เรียนรู้การใช้คำสั่งอย่างง่าย การลำดับ Loop 
ตัวอย่างProject: Sea world, วิ่งแข่ง
 
Level 2 : ทำเกมส์ อย่างง่าย เรียนรู้เงื่อนไข(if-else) การรับส่งคำสั่งระหว่างตัวละคร
 ตัวอย่างProject: Maze , ตอบคำถามผ่านด่าน
 
Level 3 : ทำเกมส์ โดยเริ่มมีการใช้ตัวแปร(variable)  เรียนรู้ X-Y Coordinate 
ตัวอย่างProject: Flappy bird, ไดโนเสาร์กระโดดหลบสิ่งขีดขวาง
 
Level 4 : ทำเกมส์โดยใช้ความรู้จากLevel 1-3 ในการทำเกมส์ และเรียนรู้การ Clone ตัวละคร
ตัวอย่างProject:Brick Ball, ยิงธนู
scratch course ทำเกมส์ วาดรูป แอนนิเมชั่นสแคช

Art & Animation by Scratch (Level 1-3 )

คอร์ส Scratch เริ่มต้น Project- Base learning สร้างแอนนิเมชั่น การเรื่องราว เหมาะสำหรับ น้อง 7 – 11 ปี ขึ้นไป
Online Class  ตัวต่อตัวหรือคู่ เป็นการสอนสด
เรียนLevel ละ 8 ครั้ง ครั้งละ1 ชั่วโมง
 
Level 1 : ทำแอนนิเมชั่น ทำตัวละครแอนนิเมชั่นของตนเอง การใช้ PEN Tool  การลำดับ Loop เรียนรู้ X-Y Coordinate  
ตัวอย่างProject: Short Story
 
Level 2 : Music Video เรียนรู้การใช้งาน My Block (function) เรียนรู้การanimate ตัวละคร
 ตัวอย่างProject: Music Video
 
Level 3 : Story Telling ใช้ความคิดสร้างสรรค์ในการทำเรื่องราวด้วยตัวน้องเอง เป็นเรื่องยาว1เรื่อง เพื่อเป็นการฝึกฝนในการลงมือทำเองจริงและ แก้ปัญหา โดยมีคุณครูเป็นผู้ช่วยอยู่ใกล้
ตัวอย่างProject: นิทาน
scratch course ทำเกมส์ วาดรูป แอนนิเมชั่นสแคช เรียนออนไลน์

Scratch Advance (2 Level)

คอร์ส Scratch Advance : Project- Base learning สร้างแอนนิเมชั่น สร้างเกมส์ เหมาะสำหรับ น้อง 7 – 11 ปี ขึ้นไปที่มีพื้นฐานแล้ว หรือ น้อง 12 ปี ขึ้นไป
Online Class  ตัวต่อตัวหรือคู่ เป็นการสอนสด
เรียนLevel ละ 6 ครั้ง ครั้งละ1 ชั่วโมง
 
Level 1: ทำเกมส์ Advance เกมส์ เรียนรู้ตัวแปรvariable และ List
Level 2: เรียนรู้การสร้างตัวแปรที่เชื่อมโยงกับตัวละคร (Sprite variables) และ My block โดยกำหนดภารกิจและวางแผนตามจินตนาการและพัฒนาความคิดสร้างสรรค์