คอร์สPythonสำหรับเด็ก

Python คืออะไร?

Python เป็นภาษาโปรแกรมคอมพิวเตอร์ที่มีความยืดหยุ่นและเข้าใจง่าย ถูกสร้างขึ้นโดย Guido van Rossum และถูกวางแผนและพัฒนาต่อยอดโดย Python Software Foundation ภาษา Python มีลักษณะที่อ่านง่ายและเขียนได้ด้วย
รูปแบบที่เข้าใจง่าย ทำให้เป็นภาษาที่เหมาะสำหรับผู้เริ่มต้นที่เรียนรู้การเขียนโปรแกรม

คอร์สเรียน Python

คอร์สเรียน Python สำหรับเด็ก
คอร์สเรียน Python

Python course for kids หลักสูตร Python Online ตัวต่อตัว

คอร์สเรียน นั้นจะเน้นในการสอนพื้นฐานของภาษาโปรแกรม Python ซึ่งเป็นภาษาโปรแกรมที่นิยมมาก ในวงการโปรแกรมมิ่งและวงการวิทยาการข้อมูล นอกจากนี้ Python ยังเป็นภาษาที่เหมาะสมสำหรับผู้ที่เริ่มต้นเรียนรู้ การเขียนโปรแกรมเนื่องจากมีไวยากรณ์ที่อ่านง่ายและมีความยืดหยุ่นต่อการเขียนโค้ดอย่างมาก Python น้องๆจะสนุกกับการเรียนรู้ภาษาและหลักการ python ผ่าน Challengeต่างๆ

คอร์ส Python Basic 1

เหมาะสำหรับ: น้อง 8 ปีขึ้นไป มีพื้นฐาน หรือ 11 ปีขึ้นไปไม่มีพื้นฐาน

เนื้อหา:

    ++ พื้นฐานารเขียนโปรแกรม เช่น ตัวแปร ประเภทข้อมูล

    ++ การใช้ Python ในการคำนวณ การจัดการข้อมูล และการแสดงผล

    ++ ฝึกฝนทักษะการคิดอย่างมีตรรกะ การแก้ปัญหา และความคิดสร้างสรรค์

ผลลัพธ์:

    ++ เข้าใจพื้นฐานการเขียนโปรแกรมด้วยภาษา Python

 

    ++ เขียนโปรแกรมง่ายๆ ด้วย Python ได้ 

    ++ ฝึกฝนทักษะการคิดอย่างมีตรรกะ การแก้ปัญหาและความคิดสร้างสรรค์   

 

คอร์ส Python Basic 2

เหมาะสำหรับ : ผู้ที่ผ่านการเรียน Python โดยใช้ Comparison operator, function condition เบื้องต้น 1 หรือมีพื้นฐานการเขียนโปรแกรมมาก่อน

เนื้อหา:

    ++ การเขียนโปรแกรมโดยใช้ Comparison operator, function condition 

    ++ การประยุกต์ใช้พื้นฐานการเขียนโปรแกรม Python ในการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์

ผลลัพธ์:

    ++ เขียนโปรแกรมที่ซับซ้อนขึ้นด้วย Python  

    ++ ฝึกฝนทักษะการคิดอย่างมีตรรกะ การแก้ปัญหาและความคิดสร้างสรรค์    

Python Game1 

เหมาะสำหรับ : ผู้ที่ผ่านการเรียน Python เบื้องต้น 1 และ 2 หรือมีพื้นฐานการเขียนโปรแกรมมาก่อน

เนื้อหา:

    ++ พื้นฐานการสร้างเกมด้วย Python

    ++ การใช้ไลบรารี สำหรับสร้างเกม 2D

    ++ การนำเข้าตัวละคร ฉาก และเสียง

    ++  กลไกการเล่นเกม การควบคุม   

ผลลัพธ์:

    ++ สร้างเกม 2D ง่ายๆ ด้วย Python

    ++ เข้าใจและใช้งานไลบรารี

    ++ ฝึกฝนทักษะการออกแบบและกลไกการเล่นเกม

Python Game2 

เหมาะสำหรับ : ผู้ที่ผ่านการเรียน Python Game1 หรือมีพื้นฐานารสร้างเกมด้วย Python มาแล้ว

เนื้อหา:

    ++ การสร้างเกมที่ซับซ้อนขึ้นด้วย PyGame

    ++ การใช้ไลบรารี สำหรับสร้างเกม 2D

    ++ การนำเข้าตัวละคร ฉาก และเสียง

    ++  กลไกการเล่นเกม การควบคุม   

ผลลัพธ์:

    ++ สร้างเกม 2D ง่ายๆ ด้วย Python

    ++ เข้าใจและใช้งานไลบรารี

    ++ ฝึกฝนทักษะการออกแบบและกลไกการเล่นเกม

ทดลองเรียนฟรี